Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN

TẠI ONSCHOOL BOOTCAMP

Trương Thị Kim Hương

Ngành cũ: Chuyên viên dự toán, Taniguchi Contruction​ Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Dev fullstack (anguala & java spring boot) tại IMLINK VIETNAM
Bootcamp Hoc vien

Mai Hồng Anh

Ngành cũ: Event Marketing - Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại TDCX - Malaysia

Vũ Quang Huy

Ngành cũ: Nghề sửa điện thoại​ Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Backend Developer tại Enhance Technology ​
Bootcamp Hoc vien

Cao Nguyễn Anh Thư

Ngành cũ: GV Tiếng anh online - Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại FPT Nhật Bản

Trần Đức Thành

Ngành cũ: NV kỹ thuật Cap - Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại CMC GLOBAL
Bootcamp Hoc vien

Nguyễn Thị Hồng Nga

Ngành cũ: XNK Công ty gia đình - Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại TDCX - Malaysia

Nguyễn Hoàng Minh

Ngành cũ: Business Development, Ma Hai Group​ Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java developer tại CMC Global ​

Trịnh Bảo Khuyên

Ngành cũ: Cử nhân ĐHKT TPHCM - Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java tại FPT
1 2 3 4

Các khóa học tại Onschool Bootcamp

Mô hình đào tạo lập trình viên thông qua môi trường học tập dưới dạng “trại huấn luyện”. Onschool ứng dụng mô hình chất lượng 3A cùng phương pháp sư phạm FMGE xuyên suốt trong 120 Ngày học.

Logo khoa hoc

Fullstack Java web developer

Chương trình đào tạo Lập trình Web fullstack ngôn ngữ Java

Logo khoa hoc

Fullstack Javascript (Nodejs & Reactjs) web developer

Chương trình đào tạo Lập trình Web fullstack ngôn ngữ Reactjs và Nodejs

Logo khoa hoc

Fullstack PHP web developer

Chương trình đào tạo Lập trình Web fullstack ngôn ngữ PHP

Logo khoa hoc

Cross-Platform Mobile App Development

Chương trình đào tạo Lập trình Hybrid/ cross platform (Mobile)