Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Câu chuyện của học viên

Vũ Quang Huy

Công việc trước đây

Nghề sửa điện thoại

Nhận Job sau tốt nghiệp

Backend Developer tại Enhance Technology

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Hiện tại, mình đang là lập trình viên tại Enhance Technology. Mình vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã trở thành một Lập trình viên thật sự, được sống với đam mê của mình. Điều mà mình đã từng nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa."

Mục tiêu học tập

Huy tốt nghiệp cao đẳng Sonadezy với chuyên ngành Công nghệ thông tin, nhưng Huy không tìm được việc làm ngành lập trình. Công việc của mình trước đây là sửa chữa điện thoại. Thu nhập không ổn định, cuộc sống khá bấp bênh và không có định hướng phát triển khiến mình luôn cảm thấy bế tắc. Vô tình Huy thấy quảng cáo về chuyển ngành của Onschool Bootcamp chỉ có 120 Ngày, cũng khó tin nhưng Huy thử luôn.

Các khó khăn đã gặp phải

Quá trình học tập không bao giờ là một con đường thuận lợi hoàn toàn nhưng có lẽ do có nền tảng sẵn từ trước, mình có thể nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng. Với lại, chương trình học được thiết kế bài bản, kết hợp lý thuyết và thực hành giúp mình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập trình một cách thực tế. Sau 4 tháng rất nhanh, Huy đã có việc làm chính thức đúng nghề Lập trình, cũng có thể nói: chỉ một khoảnh khắc lướt facebook cũng đủ làm nên một sự nghiệp mới.

Các kỹ năng đã học và làm được

Sử dụng thành thạo Bootstrap 4.0, Admin LTE, MySQL 8.0, Java Springboot cùng GitLab, Trello, Postman, REST API để quản lý dự án.

Tuân thủ coding convention, thực hành TDD, pair programming, đảm bảo chất lượng mã nguồn và sản phẩm tối ưu.

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Online Store

Project 2: Pizza 365

Project 3: Lucky Dice

Project 4: CMS Order

Một số hoạt động của chương trình