Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo
Bootcamp Hoc vien

Câu chuyện của học viên

Nguyễn Thị Hồng Nga

Công việc trước đây

XNK - Công ty gia đình

Nhận Job sau tốt nghiệp

Lập trình java tại TDCX - Malaysia

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Vất vả lắm, Nga không giỏi khối tự nhiên. Mình ngành xã hội chuyển qua lập trình. Có hôm thức đến tận 3h - 4h sáng. Nhưng Nga đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là kiến thức và bài tập của ngày nào thì giải quyết xong ngày đó và mình cũng đã làm được với những khoảng thời gian mình đã bỏ ra." Hiện tại Nga đang làm lập trình Front-end với ngôn ngữ JavaScript tại công ty TDCX. Nga làm việc tại trụ sở Malaysia.

Mục tiêu học tập

Lúc mình làm xuất nhập khẩu là tính chất công việc cứ lặp đi lặp lại không phù hợp với tính cách của Nga. Dịch bệnh xảy ra Nga không đi làm, lúc này Nga suy nghĩ đến việc chuyển ngành, Nga thấy ngành lập trình đang hot có nhiều cơ hội việc làm trong và ngoài nước, bản thân Nga lại mong muốn đi nước ngoài làm việc. Thế là Nga tìm hiểu về ngành lập trình.

Các khó khăn đã gặp phải

Nga thừa nhận rằng quãng đường từ ngành xã hội sang lập trình không hề dễ dàng, phải cố gắng nhiều. Cày dữ lắm nhưng có các thầy và mentor rất sát, phương pháp đào tạo của Onschool Bootcamp là đã tính toán cho những người như mình rồi thì phải. Việc của học viên là phải cố gắng, kiên trì, chịu nghe mắng. Nhìn chung là Nga thấy tất cả đều qua được hết, nhanh chậm chút thôi.

Các kỹ năng đã học và làm được

Bộ kỹ năng từ Front-end với HTML/CSS/Javascript đến Back-end với Java Spring Boot, quy trình kiểm thử với TDD, framework Bootstrap và cơ sở dữ liệu MySQL.

Thường xuyên sử dụng các công cụ quản lý dự án như GitLab, Postman và REST API để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Shop 24h

Project 2: Cửa hàng Pizza phục vụ online

Project 3: Lucky Dice

Project 4: CMS Order

Một số hoạt động của chương trình