Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Câu chuyện của học viên

Nguyễn Thái Hòa

Công việc trước đây

Nhân viên Kinh doanh, Vĩnh Thịnh Tech

Nhận Job sau tốt nghiệp

Software developer tại Netpower Vietnam

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Những buổi daily scrum và được trao đổi, mình cảm thấy như mình đang được làm việc trong một cộng đồng, nơi mà mình có thể chia sẻ, học hỏi và phát triển bản thân."

Mục tiêu học tập

Mình có lúc làm bên lĩnh vực điện tử, Hòa có cơ hội tiếp xúc với code, nhưng không được code nhiều như một bạn lập trình, bản thân mình thích được code nên Hòa đã quyết định chuyển hẳn qua lập trình để được đi theo ngành đúng đam mê của mình.

Các khó khăn đã gặp phải

Vì chương trình dành cho người chuyển ngành nên lượng kiến thức phải tiếp thu tương đối lớn trong thời gian ngắn, lúc đầu Hòa cũng gặp khó khăn nhưng Chương trình hỗ trợ 1-1 rất tốt. Có 2 yếu tố giúp Hòa đi hết con đường để trở thành lập trình viên là khi giải được bài tập khó, Hòa thấy vui, như được tiếp thêm động lực, tiếp đó là mình tự nói với lòng không được bỏ cuộc giữa chừng, giống như mình mới xây được phần móng thôi mà bỏ thì công sức đã đầu tư coi như bỏ sông nên Hòa quyết định đi đến cùng.

Các kỹ năng đã học và làm được

‘- Thành thạo công nghệ phát triển web MERN Stack, bao gồm từ Front-end đến Back-end Node.js, framework React.js và cơ sở dữ liệu MongoDB. – Thường xuyên sử dụng các công cụ quản lý dự án như GitLab, Postman và REST API để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Shop 24h

Project 2: Course365

Project 3: Online Food Store

Project 4: Dự báo thời tiết

Một số hoạt động của chương trình