Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Câu chuyện của học viên

Mai Hồng Lĩnh

Công việc trước đây

Sinh viên

Nhận Job sau tốt nghiệp

Software developer tại All Xone

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Việc code là một quá trình sai sửa mà. Hồi đấy, lỗi lớn nhất của em là có lỗi trong viết code mà không hỏi hướng giải quyết. Bây giờ đã khác, em chủ động hỏi các thầy hướng giải quyết, rồi làm lại nhiều lần thì mình cũng biết cách làm và hiểu hơn."

Mục tiêu học tập

Mình nhận ra rằng kiến thức của mình còn nhiều hổng, kỹ năng chưa đủ và điều quan trọng nhất là Lĩnh chưa có cơ hội thực tế để áp dụng những gì mình đã học. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành công nghệ thông tin, mình cần một cơ hội để thực hành và nâng cao kỹ năng của mình. Với chương trình học tại Onschool Bootcamp không chỉ mang lại cơ hội thực tế mà còn cam kết 100% việc làm sau khi hoàn thành khóa học, đáp ứng đúng những mong muốn của mình.

Các khó khăn đã gặp phải

Trong quá trình học, mình đã gặp không ít khó khăn. Đôi khi khi mình gặp vướng mắc trong việc làm bài tập, các giảng viên luôn sẵn sàng hỗ trợ mình một cách nhiệt tình. Trải qua những lỗi và sửa lỗi, mình nhận ra rằng việc lập trình không chỉ là việc sai và sửa, mà còn là quá trình học hỏi liên tục.

Các kỹ năng đã học và làm được

Các kỹ năng lập trình JavaScript (với Nodejs và Reactjs) fullstack 

Thành thục kỹ năng phục vụ xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh từ Frontend đến Backend

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Pizza 365

Project 2: Course 365

Project 3: Lucky Dice

Project 4: Dev Weather

Project 5: Online Food Store

Một số hoạt động của chương trình