Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Câu chuyện của học viên

Lê Hoàng Minh

Công việc trước đây

Trợ lý luật sư

Nhận Job sau tốt nghiệp

Software developer tại ALL Xone

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Có những lần bị gọi tên trong lớp mà tôi không biết trả lời. Đó là những thời khắc gượng gạo, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, mình nhận ra rằng đó là những bài học quý báu. Minh đã trưởng thành, đã học được cách vượt qua những thử thách và tự tin hơn với kỹ năng chuyên môn của mình".

Mục tiêu học tập

Mình tốt nghiệp Đại học Luật và làm việc trong lĩnh vực pháp lý nhưng Minh nhận ra bản thân không thực sự hài lòng với công việc hiện tại. Minh tìm hiểu ngành mới và quyết định chuyển ngành sang Lập trình.

Các khó khăn đã gặp phải

Mình cũng có một số khó khăn khi mới bắt đầu học do chưa quen, chương trình Coach từ những task rất nhỏ nên đã giúp học viên rất nhiều trong quá trình hiểu và thực hành.

Các kỹ năng đã học và làm được

Thành thạo công nghệ Javascript với Node.js, Express.js, React.js, Firebase, MongoDB để phát triển ứng dụng web hiệu năng cao, bảo mật và tương tác tốt.

Áp dụng TDD, kiểm thử (Mocha) và các công cụ hỗ trợ (Git, Postman) cùng với kỹ năng quản trị dự án, quản trị chất lượng mã nguồn và coding convention.

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Shop 24h

Project 2: Pizza 365 UI

Project 3: Vaccination

Project 4: Dev Weather

Project 5: Course365 UI

Một số hoạt động của chương trình