Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Trần Ngọc Kim Anh

Đang là sinh viên CNTT –
Học để đi làm sớm, trở thành Lập trình viên Backend Công ty Identalsoft

Trần Thế Hiền

Ngành cũ: Chuyên viên văn phòng –
Chuyển ngành trở thành Lập trình Front-end Công ty Accenture software

Trần Tiến Lâm

Ngành cũ: Vận hành máy sx –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên công ty DoSoftPro

Nguyễn Đình Trung

Ngành cũ: Nhân viên kỹ thuật Samsung –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java tại Công ty VETC

Dương Thành Duy

Ngành cũ: Tiếp viên hàng không –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Công ty Nexon

Đỗ Huy Tuấn

Ngành cũ: Giáo viên chuyên toán​

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java developer tại Cty Icomvietnam

Võ Quốc Bình

Ngành cũ: Mạng máy tính​
Chuyển ngành trở thành Freelancer tại Công ty CEN Media​

Nguyễn Thái Hòa

Ngành cũ: NV Kinh doanh –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java Công ty Netpower Vietnam

Vũ Anh Nguyên

Ngành cũ: ĐH ngành Kinh tế nghỉ ngang​
Chuyển ngành trở thành Fresher lập trình game tại Studio​

Hoàng Thế Phương

Ngành cũ: Nhân viên Kỹ thuật điện tử

Chuyển ngành trở thành Lập trình Java tại Công ty Vissoft