Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo

Trương Thị Kim Hương

Ngành cũ: Chuyên viên dự toán, Taniguchi Contruction​
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Dev fullstack (anguala & java spring boot) tại IMLINK VIETNAM

Mai Hồng Anh

Bootcamp Hoc vien

Ngành cũ: Event Marketing –

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại TDCX – Malaysia

Vũ Quang Huy

Ngành cũ: Nghề sửa điện thoại​

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Backend Developer tại Enhance Technology ​

Cao Nguyễn Anh Thư

Bootcamp Hoc vien

Ngành cũ: GV Tiếng anh online –

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại FPT Nhật Bản

Trần Đức Thành

Ngành cũ: NV kỹ thuật Cap –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại CMC GLOBAL

Nguyễn Thị Hồng Nga

Bootcamp Hoc vien

Ngành cũ: XNK Công ty gia đình –

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại TDCX – Malaysia

Nguyễn Hoàng Minh

Ngành cũ: Business Development, Ma Hai Group​
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java developer tại CMC Global ​

Trịnh Bảo Khuyên

Ngành cũ: Cử nhân ĐHKT TPHCM –

Chuyển ngành trở thành Lập trình viên Java tại FPT

Tạ Vân Anh

Ngành cũ: Luật –
Chuyển ngành trở thành Lập trình viên tại CMC GLOBAL