Onschool Bootcamp – Chương trình bootcamp chuẩn quốc tế – Đào tạo chuyển ngành và cam kết việc làm

Onschool Bootcamp Logo
Bootcamp Hoc vien

Câu chuyện của học viên

Cao Nguyễn Anh Thư

Công việc trước đây

Giáo viên Tiếng anh online

Nhận Job sau tốt nghiệp

Lập trinh fullstack tại FPT Nhật

Chia sẻ về quá trình học tập tại Onschool Bootcamp

"Thư thấy Lập trình là một nghề có tính linh hoạt rất cao. Mình cần có tư duy nền tảng cơ bản, công nghệ luôn thay đổi giúp chúng ta cũng liên tục phát triển. Đồng thời Lập trình là một nghề nghiệp có tính chất quốc tế, ở đâu cũng kiến thức như nhau và chúng ta hoàn toàn có thể làm việc ở bất kỳ đất nước nào."

Mục tiêu học tập

Ông xã Thư là một chuyên gia người Pháp, công việc của mình dạy Tiếng anh online nên cũng linh hoạt. Thư cũng trăn trở muốn học thêm một ngành mới có chuyên môn sâu và Thư quyết định chọn Lập trình. Thư tìm hiểu gần hết các Trung tâm và ông xã Thư trong ngành nên có tư vấn Thư chọn học ở Onschool Bootcamp vì Chương trình khá ổn, kiến thức phát triển được lâu dài.

Các khó khăn đã gặp phải

Lúc mới học, tầm 1 tháng Thư học nhưng không hiểu gì lắm đâu. Thư phải học lại, lại cũng biết chứ cũng hoang mang. Module đầu Thư học đến mấy lần, có mentor kèm nữa, nhưng sau đó thì lại rất ổn. Thư bắt đầu học và làm theo tiến độ, hiểu bài ok, các thầy chỉ nhiều về tư duy. Nói chung là đoạn đầu cũng căng, ai thấy vội và nản nản là dễ bỏ.

Các kỹ năng đã học và làm được

Kỹ năng công nghệ Front-end (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, Figma) để thiết kế giao diện, Back-end Java Spring Boot, Hibernate để xây dựng logic xử lý, Framework (Bootstrap, Admin LTE), Cơ sở dữ liệu (MySQL) 

Sử dụng thường xuyên các công cụ kỹ thuật (GitLab, Trello, Postman, REST API) để quản lý chất lượng sản phẩm từ xây dựng đến đóng gói.

Các dự án đã hoàn thành sau 120 ngày học

Project 1: Online store

Project 2: Fashion E-Commerce Product Page

Project 3: Green Tea Landing page

Project 4: Course 365

Project 5: Pizza 365

Một số hoạt động của chương trình